Produkty dla przemysłu

Dział Sprzedaży Przemysłowych Środków Smarnych i Cieczy Obróbczych

Kierownik Działu
Anna Pohorecka
tel:  602 576 939
anna.pohorecka@total.com 

Region Polski północnej i centralnej
Andrzej Dobrak
tel: 604 481 153  
andrzej.dobrak@total.com

Region Polski południowo centralnej 
Piotr Kiera
tel: 602 349 283  
piotr.kiera@total.com  

Region Polski południowo wschodniej
 Andrzej Rudek
tel: 604 416 427  
andrzej.rudek@total.com  

Region Polski północno zachodniej 
Marek Michalak
tel:  602 408 074  
marek.michalak@total.com

Region Polski północno i centralno wschodniej
Piotr Lewandowski
tel: 668 493 938  
piotr.lewandowski@total.com

Region Polski południowo zachodniej
Maciej Janiszek
Tel. 602 700 331
maciej.janiszek@total.com

 

?? ??