Benzyny lakiernicze

Benzyny lakiernicze

  SF_benzyny_lakiernicze

Seria SPIRDANE: Odaromatyzowana benzyna techniczna

Rozpuszczalniki SPIRDANE® to odaromatyzowana benzyna techniczna zawierająca złożone węglowodory uzyskane przez obróbkę wodorem frakcji ropy naftowej.

Zastosowanie: ze względu na połączenie skuteczności rozpuszczania i średniej prędkości parowania, produkty SPIRDANE® są stosowany przede wszystkim w produkcji farb, do odtłuszczania, w przemyśle metalowym i w produkcji smarów.

Produkty SPIRDANE® dzielą się na trzy grupy:
1. Benzyny techniczne o bardzo niskiej zawartości składników aromatycznych
Firma TOTAL oferuje produkty o poziomie toksyczności i ekotoksyczności poniżej wartości określonych w obowiązujących przepisach.
Charakteryzują się one bardzo niską zawartością składników aromatycznych: w przypadku większości produktów standardowa zawartość wynosi 10 ppm.
Gama produktów SPIRDANE® charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem temperatury zapłonu, od 24 °C w przypadku SPIRDANE® L1 do 65 °C w przypadku SPIRDANE® D 60.

2. Mineralne benzyny techniczne charakteryzujące się szybkim parowaniem: SPIRDANE® D60L oraz SPIRDANE ®L1
Producent potrzebujący frakcji o wąskim zakresie destylacji wybierze SPIRDANE® D60L lub SPIRDANE® L1, będące rozpuszczalnikami przeznaczonymi specjalnie do odtłuszczania lub zastosowań wymagających wysokiej prędkości parowania.
Produkty te charakteryzują się bardzo wąskim zakresem destylacji, a ich temperatura zapłonu (< 60°C) została zoptymalizowana w celu osiągnięcia najlepszej prędkości parowania.

3. Mineralne benzyny techniczne zawierające związki aromatyczne: SPIRDANE® HT
SPIRDANE® HT charakteryzuje się zarówno odpowiednim profilem parowania, jak i bardzo dobrymi właściwościami w zakresie rozpuszczania. Ze względu na to, jest on stosowany do produkcji:
• żywic
• farb
• środków czystości
• środków odtłuszczających w dozownikach lub tubkach
• produktów do obróbki metali itp.

Produkt Spirdane a wymogi prawne:
- W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Dyrektywa UE 2004/42/WE, faza II.
Dyrektywa ta dotyczy zawartości lotnych związków organicznych (LZO)) w poszczególnych rodzajach farb.

- Rozpuszczalniki należące do serii mineralnych benzyn technicznych mogą być stosowane do produkcji farb dekoracyjnych i lakierów.
- Produkty SPIRDANE® charakteryzują się niską zawartością związków aromatycznych, dzięki czemu spełniają one wymogi określone w przepisach obowiązujących w większości krajów.

Szczegółowa charakterystyka produktów SPIRDANE® (2-stronicowy dokument PDF)

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania mineralnych produktów SPIRDANE.