Rozpuszczalniki izoparafinowe

SF_izoparafiny  

Rozpuszczalniki izoparafinowe - gama Isane 

Rozpuszczalniki ISANE® charakteryzują się strukturą izoparafinową, która zapewnia ich wysoką czystość i nadaje im specyficzne właściwości, w tym bardzo niską lub zerową emisję zapachów oraz niskie napięcie powierzchniowe.

Rozpuszczalniki ISANE® do farb, żywic, obróbki metali itp.
Rozpuszczalniki izoparafinowe, zależnie od oczekiwań w zakresie temperatury zapłonu, siły rozpuszczania, czy prędkości parowania są przeznaczone do następujących zastosowań przemysłowych:
• żywice i farby alkidowe
• synteza poliolefin
• bezzapachowe rozcieńczalniki do farb i innych zastosowań
• obróbka metalu, płyny do cięcia i obróbki elektroerozyjnej, wytłaczanie, płyny zabezpieczające
• mydła do mycia rąk; produkty do zastosowań domowych;
• aerozole
• produkty do fotokopiarek
• paliwo bezzapachowe do piecyków olejowych
• atramenty do materiałów mających kontakt z żywnością oraz wszelkich zastosowań wymagających produktów bezzapachowych zgodnie z Rozporządzeniem amerykańskiej agencji FDA nr 21 CFR 178.3350 dotyczącym syntetycznych węglowodorów izoparafinowych pochodzenia naftowego

Rozpuszczalniki ISANE®: najważniejsze cechy
• zawartość związków aromatycznych poniżej 20 ppm
• zawartość benzenu poniżej 1 ppm
• brak zapachów w przypadku ciężkich płynów ISANE®, bardzo niska emisja zapachu w przypadku produktów najlżejszych
• niskie napięcie powierzchniowe
• wysokie napięcie międzyfazowe
• niska przewodność elektryczna
• bardzo niska temperatura płynięcia (poniżej -50 °C)

Rozpuszczalniki izoparafinowe: wymagania prawne
Wszystkie produkty Isane charakteryzują się bardzo wysoką czystością i stosunkowo wysoką obojętnością i są często wybierane do zastosowań związanych z materiałami mającymi kontakt z żywnością.

W poniższej tabeli przedstawiono certyfikaty produktów ISANE®.

 

IP 175

IP 185

Wymagania czystości dotyczące płynnych parafin (Bfr)

X

X

Wymagania czystości określone w Farmakopei Europejskiej

X

X

Rozporządzenie UE 1935/2004 w sprawie materiałów wchodzących w kontakt z żywnością, wymagania dotyczące komponentów

X

X

Amerykański Kodeks Przepisów Federalnych FDA § 178.3530

X

X

 

Szczegółowa charakterystyka izoparafin ISANE (2-stronicowy dokument PDF)

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników izoparafinowych.