Skip to content

TOTAL Lubricants tworzy najwyższej jakości środki smarne sprzedawane pod dwiema światowej klasy markami: TOTAL i ELF, które znane są ze swej doskonałej jakości oraz zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tutaj dowiesz się więcej o markach wchodzących w skład TOTAL Lubricants, o współpracy z innymi podmiotami, a także o naszej pasji do sportów motorowych.

total-logo

TOTAL jest wiodącą grupą energetyczną zatrudniającą prawie 100,000 pracowników na całym świecie. TOTAL Lubricants, spółka zależna Grupy, zajmuje się produkcją i dystrybucją olejów smarnych i produktów pochodnych.

elftotal-logo

Od ponad 45 lat Elf jest wiodącą marką oleju silnikowego i środków smarnych. W 2000 roku dołączył do Grupy Total.

Total Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

NIP 522-01-00-798; BDO 000075012

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000019835,

kapitał zakładowy 56 865 000 PLN wpłacony w całości